Spring naar inhoud
logo
Gemeente
Amsterdam

Oost Begroot | IJburg, Zeeburgereiland

Gebiedspagina IJburg, Zeeburgereiland Oost Begroot

Oost Begroot is gestart. Als bewoner van stadsdeel Oost heeft u gezamenlijk bepaald welke vijf thema’s belangrijk zijn voor IJburg, Zeeburgereiland. Ook is in overleg € 200.000 verdeeld over deze thema’s. In de volgende rondes kunt u projectplannen indienen die bijdragen aan deze thema’s. Daarna kunt u stemmen. Plannen met de meeste stemmen worden uitgevoerd.

Bekijk de winnaars

Wilt u alle ingediende plannen zien?

Bekijk het archief
Kijk voor de spelregels, beoordeling van plannen en andere informatie op de Oost Begroot website: amsterdam.nl/oostbegroot

Afgesloten rondes

Plannen kiezen

Van 9 september 12:00u t/m 5 oktober 12:00u

Ga naar de thema's die u het meeste aanspreken. 
Per gekozen thema kiest u uw meest favoriete plan(nen). Het totale bedrag van de door u gekozen plannen, moet passen binnen het budget per thema. U hoeft niet het totale bedrag (per thema) op te maken.

Bekijk de plannen
Vragen? Mail naar oostbegrootijburgzbe@amsterdam.nl

Thema's kiezen

Op 7 maart 2020

In de startbijeenkomst van 7 maart bepalen de aanwezige bewoners met elkaar de 5 belangrijkste thema’s voor hun gebied. De bijeenkomst duurt van 14.30 tot 17.30 uur.

Adres:
Openbare Montessorischool Steigereiland
John Hadleystraat 4
1086 WB Amsterdam

Bekijk de vijf gekozen thema's

Geld verdelen

22 t/m 30 april

In de vervolgsessie verdelen bewoners € 200.000 over de 5 gekozen thema’s. Verdeel het geld op Hallo IJburg of Zeeburgereiland.nl.

Bekijk de thema's met gekozen budgetten

Plannen indienen

Van 1 mei t/m 9 juni 

Heeft u een goed idee? In deze ronde kunt u plannen indienen die passen binnen de 5 gekozen thema’s. U kunt dat alleen digitaal via de website doen. U kunt ook meteen campagne voeren voor uw plan. Een plan met 30 of meer likes wordt getoetst door de gemeente op haalbaarheid. Lees ter voorbereiding de spelregels, de beoordeling van plannen en de handige weetjes.

Bekijk het archief van de ingestuurde plannen

De winnaars zijn bekend!

tekstwolk-punt

Tijdlijn

7 maart

Thema's kiezen

22 t/m 30 april

Geld verdelen

1 mei t/m 9 juni

Plannen indienen, campagne voeren en liken

10 juni t/m 16 juni

Bewoners kunnen alleen nog plannen liken

9 september 12:00u t/m 5 oktober 12:00u

Stemronde: bewoners kiezen hun favoriete plannen

7 oktober

Festival: bekendmaking winnende plannen

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteCancel